INFORMACJA

LISTA  DZIECI  ZAKWALIFIKOWANYCH

do Przedszkola Samorządowego w Jednorożcu 

na rok szkolny 2022/2023 dostępna jestw budynku Przedszkola.


  Do dnia 7 marca 2022r. należy potwierdzić przez rodzica

kandydata wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

dostępnego na stronie internetowej oraz w budynku  u intendenta

przedszkola lub wicedyrektora. 


   Dnia 9 marca 2022r. zostanie podana do publicznej wiadomości

lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych