,, W zdrowym ciele zdrowy duch, wie to każdy mały zuch''

"W zdrowym ciele zdrowy duch, wie to każdy mały zuch"- to projekt edukacyjny realizowany w naszym przedszkolu już od początku października 2023 r., a trwać będzie do maja 2024 r. Pomysłodawcą i organizatorem projektu edukacyjnego jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie. Partnerami projektu edukacyjnego jest Szmaragdowe Centrum Zdrowia oraz Więcej niż Yoga.

 Cele projektu:

  • promowanie aktywności ruchowej poprzez zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe;
  • kształtowanie postaw prozdrowotnych z wykorzystaniem niekonwencjonalnych przyborów;
  • profilaktyka wad postawy w toku zabaw ruchowych z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku.

Projekt ten realizowany jest cyklicznie- w każdy poniedziałek wychowawcy otrzymują propozycje zabaw i ćwiczeń ruchowych na dany tydzień, z których musi być zrealizowana minimum jedna aktywność ruchowa. Zadania te są często modyfikowane przez nauczycieli, dostosowane do potrzeb oraz możliwości rozwojowych dzieci. Wpływa to na większe zaangażowanie dzieci, a co za tym idzie poprawę sprawności fizycznej.