Dane kontaktowe IOD

POWIADOMIENIE O DANYCH KONTAKTOWYCH

INSPEKTORA OCHRONY DANYCH (IOD)

RODO przewiduje obowiązek publikowania danych kontaktowych inspektora

ochrony danych. Osoby, których dane dotyczą, zgodnie z art. 38 ust. 4 RODO,

mają możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD)

we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych

oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego

rozporządzenia. W związku z  powyższym, na stronie internetowej 

publikujemy dane kontaktowe inspektora ochrony danych, umożliwiające  

kontaktz nim zainteresowanym.


 Inspektor Ochrony Danych: Rafał Andrzejewski

Dane do kontaktu :  iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl,  nr tel:504976690