Dyrekcja

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych - mgr Artur Piotrak

Wicedyrektor - mgr Edyta Lorenc

 

Tel. 29 751 84 78