Rekrutacja

 Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do Przedszkola Samorządowego w Jednorożcu:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Złożenie deklaracji kontynuowania uczęszczania do Przedszkola Samorządowego w Jednorożcu

Od 29 stycznia 2024 r.

do 9 lutego 2024 r.

-

 

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do Przedszkola Samorządowego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 lutego 2024 r.

do 23 lutego 2024 r.

od 25 marca 2024 r.

do 8 kwietnia 2024r.

 

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną  wniosków o przyjęcie do Przedszkola Samorządowego w Jednorożcu i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

od 26 lutego 2024 r.

do 29 lutego 2024 r.

od 12 kwietnia 2024 r.

 

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 1 marca 2024 r.

15 kwietnia 2024 r.

 

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 8 marca 2024 r.

 

Do 19 kwietnia 2024r.

 

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

11 marca 2024 r.

22 kwietnia 2024 r.