Historia

     W latach 80. przedszkole w Jednorożcu mieściło się w domach prywatnych przy ulicy Jasnej u państwa Bednarczyków i Wilgów, a później Pawelczyków. Konieczna była budowa nowego, samodzielnego budynku.  Założono Społeczny Komitet Budowy Przedszkola z przewodniczącym Czesławem Bochniakiem. W lutym 1984 r. po wielu latach społecznych starań otrzymano pozwolenie na budowę przedszkola i w 1985 r. rozpoczęły się prace budowlane ze składek miejscowej ludności i dotacji państwowych. Dyrektorka przedszkola inspirowała ludzi do społecznej pracy, organizowała zbiórki wśród mieszkańców, zabawy taneczne na ten cel i pozyskiwała środki zewnętrzne. Od 1 IX 1985 r. funkcję dyrektora przedszkola w Jednorożcu pełniła mgr Wanda Czapiga, która zastąpiła na tym stanowisku odchodzącą na emeryturę poprzedniczkę. Dzięki prośbom i zaangażowaniu nowej dyrektorki do prac przy budowie gmachu zaangażowano wielu mieszkańców. Szczególnie wyróżnili się i aktywni byli: Danuta Wilga, Regina Czaplicka, Krystyna i Adam Grabowscy, Krystyna i Andrzej Grzyb, Marianna i Mirosław Siedleccy, Kazimierz Świderski, Wiesław Piotrak, Jerzy Piotrak, Jan Zbrzeźniak oraz Władysław i Stanisława Piotrak. U tych ostatnich w stodole ułożono sprzęt zakupiony dla przedszkola, który przeczekał 3 lata.

     Prace budowlane rozpoczęła Spółdzielnia Kółek Rolniczych z Przasnysza, która wykonała stan surowy. Pod koniec 1986 r. prace budowlane kontynuowała Spółdzielnia Kółek Rolniczych z Jednorożca. Poważne kłopoty materialne, a także z podwykonawcami hamowały postęp prac.

Odbiór techniczny placówki nastąpił 1 września 1989 r. na którym obecni byli wszyscy wykonawcy. Pracownicy włożyli również spory wkład w piękny wystrój sal. Obszerny plac zabaw urządzono w czynie społecznym, a sprzęt sfinansowało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

      Uroczyste otwarcie Państwowego Przedszkola w Jednorożcu, mieszczącego się w nowym budynku przy ul. Witosa 4, odbyło się 25 IX 1989 r. Naczelnik Gminy Jednorożec Czesław Bochniak przekazał symboliczny klucz do przedszkola Inspektorowi Oświaty i Wychowania w Urzędzie Gminy w Jednorożcu, Zygmuntowi Smolińskiemu, a ten wręczył klucz dyrektorce placówki mgr Wandzie Czapidze. Po programie artystycznym goście mogli zwiedzić budynek.

Naukę w nowym budynku rozpoczęto 26 IX 1989 r. Wówczas do przedszkola uczęszczało 160 dzieci w 6 grupach. W czerwcu 1990 r. po 9-letniej przerwie kończyły naukę w przedszkolu klasy „0”. Poprzednie lata spędziły na nauce w budynku szkoły podstawowej. Od 3 IX 1990 r. funkcję dyrektora przedszkola przejęła Jadwiga Rybacka do 2005 r. Do placówki na początku lat 90. XX w. uczęszczało 132 dzieci. Podzielono je na 5 grup. Trzy z nich stanowiły sześciolatki ("zerówka"), zaś dwie pozostałe obejmowały 3–4-latki oraz 5-latki. 

 Personel przedszkola w tym czasie liczył 26 osób. Oprócz dyrektorki w placówce pracowali:

  • nauczycielki: Wanda Czapiga (do 2004 r.), Teresa Krużycka (do 2002 r.), Daniela Piotrak (do 2010 r.), Krystyna Lesińska (do 2007 r.), Danuta Suchowiecka (do 2007 r.), Halina Budna (do 2005 r.), Celina Piotrak (do 2007 r.), Wiesława Stodolska (do 2007 r.);
  • intendentka Stanisława Kosała (do 2004 r.);
  • kucharka Jadwiga Wilga (do 2003 r.);
  • pomocnice kucharki: Maria Orłowska i Lucyna Zabielska (do 1994 r.);
  • pomocnica nauczycielki Marianna Mordwa;
  • woźne oddziałowe: Maria Kuligowska, Elżbieta Kulasińska (do 1994 r.), Agnieszka Szabała, Genowefa Maluchnik Maria Ebing (do 1994 r.);
  • konserwator i starszy woźny Czesław Prusik (do 2004 r.).

     W roku szkolnym 1994/1995 z powodu podniesienia tzw. opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu wielu rodziców zrezygnowało z posyłania dzieci do przedszkola. Część z nich zdecydowała się przyprowadzać dzieci z własnym prowiantem na ok. 5 godzin. poza tym na stałe przychodziło niewiele 3-5-latków. To sprawiło, że z dotychczas działających 3 grup mniejszych dzieci pozostała tylko jedna, sześciolatki zaś zorganizowano w 3 grupach. W roku szkolnym 1995/1996 w "zerówce" uczyło się 60 dzieci, zaś młodsze 20 dzieci chodziło do jednej grupy. Jedna z grup sześciolatków spędzała w przedszkolu cały dzień, pozostałe przebywały w budynku do godziny 13:00. W roku szkolnym 1998/1999 dzieci uczęszczające do "zerówki" zorganizowano w dwóch grupach.

Oprócz nauki w przedszkolu organizowano różne akcje i planowano atrakcje dla dzieci. W styczniu 1990 r. w nowym przedszkolu po raz pierwszy zorganizowano zabawę choinkową, zaś w styczniu 1996 r. – Dzień Babci i Dziadka. Od 2005 r. dyrektorem Przedszkola Samorządowego w Jednorożcu była Małgorzata Kardaś-Wcisło. Z dniem 1 IX 2012 r. placówka weszła w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu. Dyrektor stała się wicedyrektorem Zespołu.

     Budynek przedszkolny, postawiony w latach 80. z biegiem czasu zaczął wymagać prac remontowych. W 2006 r. wykonano nową elewację oraz przeprowadzono generalny remont łazienek i szatni.  Zamiast dużej szatni powstała nowa sala zabaw dla dzieci., zaś szatnie zorganizowano na dolnym korytarzu. Środki na urządzenie sali zabaw pochodziły m.in. ze zbiórki zorganizowanej podczas festynu rodzinnego.

W roku szkolnym 2012/2013 przedszkole prowadziło projekt "Otwarte Przedszkole". W latach 2014/2015 przedszkole przystąpiło do projektu "Jednorożec potrzebuje przedszkola" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program miał na celu zmniejszenie stopnia nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej. Jak czytamy w raporcie końcowym, "Wsparciem zostało objętych 140 dzieci w wieku od 3 do 5 lat, zamieszkujących gminę Jednorożec. Projekt miał na celu zwiększenie wśród rodziców świadomości wagi edukacji przedszkolnej, zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci 3–5 letnich, poprawa startu  w edukację szkolną dzieci, poprzez nowe możliwości dodatkowych zajęć, a tym samym wzrost wskaźnika upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Udział w projekcie  był bezpłatny. Dzieci miały zapewnioną opiekę w godzinach 6.30–16.00. Projekt obejmował również: zakup pomocy dydaktycznych oraz zabawek dla dzieci".

      Obecnie przedszkole w Jednorożcu to placówka oświatowa zapewniająca uczęszczającym do niego dzieciom nie tylko przygotowanie do edukacji szkolnej, ale i mnóstwo atrakcji, które również uczą. Dzieciom potrzebującym specjalnej opieki zapewnia się dodatkową pomoc. Prowadzone są zajęcia z  języka angielskiego, rewalidacyjne, logopedyczne, muzyczno - rytmiczne oraz spotkania z psychologiem. Dla dzieci od 2008 r. organizowane są dni adaptacyjne. Dzieci włączają się w różne akcje, np. Góra Grosza, Czysty las, Cała Polska czyta dzieciom czy Sprzątanie świata. Prowadzone są liczne programy profilaktyczne, spotkania z ciekawymi osobami z lokalnego środowiska (policjant, pielęgniarka, lekarz, leśniczy, strażacy...), zajęcia propagujące zdrowy styl życia i zdrowe odżywianie. Dzieci uczęszczające do przedszkola biorą udział w Gminnych Przeglądach Twórczości Artystycznej "Pokaż swój talent", organizowanych przez Stowarzyszenie "Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej", Dniach Jednorożca, konkursach wewnętrznych (plastycznych, śpiewaczych, recytatorskich, fotograficznych itp.) i zewnętrznych. Organizowane są wycieczki bliższe i dalsze, warsztaty edukacyjne, spektakle teatralne. Bardzo uroczyście obchodzone są święta: Dzień Rodziny, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, Dzień Dziecka. Z okazji świąt Bożego Narodzenia wystawiane są jasełka, w karnawale organizuje się bale. Poza tym w przedszkolu stałymi punktami roku szkolnego są święta nietypowe, m.in. Dzień pluszowego misia, Dzień Kropki, Dzień Kredki, Dzień Dinozaura itp. Nie zapomnieć należy też o okazjach równie uroczyście obchodzonych – pasowaniu na przedszkolaka oraz pożegnaniu przedszkolaków z "zerówką".

     Od kilku lat dzięki sukcesywnie przeprowadzanym remontom budynek pięknieje. Poprzez te inwestycje udało się stworzyć estetyczny i przyjazny dzieciom budynek. Obecnie przedszkole prezentuje się naprawdę okazale. Wszystkie sale zostały już wyremontowane łącznie z toaletami oraz kuchnią. Generalne remonty obejmowały wymianę parkietu, oświetlenia, tynków itp. Szeroki zakres prac, jaki został wykonany w ramach tych inwestycji, z pewnością wpływa na poprawę komfortu i bezpieczeństwa zarówno przedszkolaków, jak i pracowników placówki. Sale są kolorowe, estetycznie urządzone, wyposażone w wygodne meble. Nowoczesny, przyjazny wystrój wnętrz i sanitariaty dostosowane są do potrzeb najmłodszych. Systematycznie wyposażane jest w nowoczesne pomoce do zajęć. Sale są klimatyzowane, wyposażone w 65 calowe monitory interaktywne oraz telewizory z dostępem do internetu. Przedszkole wyposażone jest w system monitoringu, system przeciwpożarowy oraz zabezpieczenia wejścia. Wszystkie pomieszczenia w budynku połączone są systemem domofonów. Bezpieczeństwo jest  priorytetem. Dodatkowo cały budynek został przebudowany w taki sposób, aby był  przyjazny dla dzieci niepełnosprawnych. Niewątpliwym atutem przedszkola jest plac zabaw otoczony zielenią. To przede wszystkim tam dzieci rozwijają swoją sprawność ruchową, ale też poszerzają wiedzę na temat otaczającej przyrody.  Obecnie jest to nowoczesny budynek, dostosowany do potrzeb rozwojowych dzieci na miarę XXI wieku. Najmłodsi mogą przebywać w przestronnych, estetycznych i pięknie urządzonych salach.

 

 Źródło:Wojciechowska Teresa  „Jednorożec, Historia wsi”, Jednorożec 2015r.